ประกาศผลการประเมิน ITA Online 2022

สพป.สพม.ว1987.pdf

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำสั่งคณะกรรมการประสานงานระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.สพม.ว1321.pdf
คำสั่ง 1020.pdf

คู่มือการประเมิน ITA 2022 ปฏิทินการประเมิน

Area-Final4.pdf

Update : 15 มิถุนายน 2565

ปฏิทิน ประเมิน ITA Online สพท.pdf
สพป.สพม.ว1293 (ชี้แจง ITA Online สพท.)_compressed.pdf

🎬 รับชมการประชุมย้อนหลัง

ผลการประเมิน ITA 2021

ประกาศผล ITA Online 2021 (225 สพท.).pdf
รายงานผลการประเมิน ITA Online 2021 (1).pdf